MENU SLUITEN

Presentatie Jan Verweij

Zondag 1 oktober praat Jan Verweij over twee boeken: Bij mij in de klas…gouden verhalen uit het onderwijs (waaraan hij ook een bijdrage geleverd heeft) en Je weet nog niet half hoeveel, zijn debuutroman.

Robin van Zuylen – pseudoniem van Jan Verweij – beschrijft in deze ‘kleine kroniek’ Je weet nog niet half hoeveel het principe van perspectief innemen: de invalshoek bepaalt niet alleen de intentie of de kleur van het waargenomene, maar zelfs (en vooral) de inhoud daarvan.

De hoofdpersonen Robin en Anna zijn op studiereis in Rome als de liefde tussen hen stormachtig opbloeit. Het thema van de studie is het verschijnsel anamorfose, een kunstvorm die zich pas laat lezen onder een bepaald perspectief en dan vaak tot verrassingen leidt. Anna klaagt weliswaar dat het geleerde bij haar niet verinnerlijkt, dat het slechts aan de buitenkant blijft, maar als ze eenmaal in het kustplaatsje Amalfi zijn aangekomen, blijkt dat in een wereld van palindromen en anamorfosen ook daar niets is wat het lijkt, inclusief Anna zelf.

Je weet nog niet half hoeveel is een debuutroman. Jan Verweij studeerde Nederlands en geschiedenis en is gepromoveerd in de filosofie; als docent filosofie is hij werkzaam aan de Tilburg University en aan het Sint-Odulphuslyceum te Tilburg.

Eerder publiceerde hij korte verhalen o.a. in Bij mij in de klas… Gouden verhalen uit het onderwijs.
Dit boek bundelt tientallen grappige, aangrijpende maar ook hele verrassende en vooral herkenbare verhalen van docenten en andere onderwijsprofessionals uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs. Een aantal auteurs leest voor uit Bij mij in de klas en de middag wordt feestelijk afgesloten met een drankje.

Wilt u deze middag bijwonen? Stuur een mail naar info@gianottenmutsaers.nl De entree is vrij, u bent van harte welkom!