Selecteer een pagina

GEANNULEERD Lezing Donald Loose – Over vriendschap

GEANNULEERD Donald Loose is zondag 2 juni van 14 tot 15 uur te gast bij Gianotten Mutsaers en geeft een lezing: Over vriendschap.

‘Omdat hij het was, omdat ik het was’ lichtte Montaigne ooit het waarom van zijn vriendschappen toe. In Over vriendschap laat Donald Loose aan de hand van Kants praktische filosofie zien waarom en hoe vriendschap kan ontstaan, en waar zij precies uit bestaat. Daarmee wordt duidelijk dat Kants vriendschapsbegrip veel genuanceerder is dan lange tijd is gedacht, maar ook wat er mankeert aan de hedendaagse invulling van vriendschap door bijvoorbeeld Facebook.

Vriendschap veronderstelt voor Kant gevoeligheid voor andermans uniciteit, zodat je per definitie nooi met iedereen bevriend kan zijn. Om de ander in zijn eigenheid te benaderen is er bovendien altijd een mengeling van toenadering en afstand, liefde en respect, geluk en plicht, gevoel en rede vereist. Echte vriendschap is volgens Kant weliswaar zeldzaam (zij is ‘een zwarte zwaan’) maar bestaat wel degelijk.

In dialoog met klassieke premoderne auteurs (Aristoteles, Montaigne), kritische tijdgenoten (Von Kleist, Schiller), latere wijsgerige beschouwingen (Ricoeur, Levinas, Jankélévitch, Derrida) en evocaties uit de literatuur (Proust, Marai) krijgt Kants idee van vriendschap hier haar eigen fijnzinnig profiel. Vriendschap is een deugd en onze opvatting daarover is niet alleen verweven met seksuele geaardheid, schoonheidsidealen en persoonlijk welzijn, maar ook met maatschappelijke thema’s van politieke en religieuze aard. Het boek ontsluit aldus de gehele praktische filosofie van Kant en het illustreert haar blijvend belang voor de huidige samenleving.
Donald Loose is filosoof en theoloog. Hij is emeritus bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte aan Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richtte zich in het bijzonder op Kant en de Verlichting en op de Franse politieke filosofie van de 20e eeuw.

De lezing is vrij toegankelijk.

Share This